MISSIE & VISIE

MISSIE & VISIE

 

Onlosmakelijk verbonden aan het bereiken van kwaliteit is het formuleren van een missie, visie en normen en waarden die de vereniging bij haar acteren in acht neemt. Dit vormt de basis voor alle activiteiten, zij geven de richting aan waarin de vereniging wil groeien dan wel veranderen.

 

Missie :

 

  • TOR Deurne Pirates, deskundig op het raakvlak van sport en spel. De club is voor haar omgeving een betrouwbare en deskundige vereniging en verzorgt recreatief -, en prestatievoetbal en (jeugd-) opleidingen.  

 

  • TOR Deurne Pirates zal doelmatig met partners, in het bijzonder met in de nabijheid gelegen sportverenigingen en overheden, samenwerken om zodoende efficiënter en effectiever met de beschikbare middelen om te kunnen gaan. 

 

  • TOR Deurne Pirates zal samenwerken met in de nabijheid gelegen scholen en buurtverenigingen.  De club biedt haar diensten en expertise aan voor het organiseren van sportdagen en schoolvoetbal. Het komt er op neer sport bij de jeugd meer te gaan promoten.

 

Normen en waarden :

 

- Wij gaan respectvol met één ieder om.

- Wij zijn betrouwbaar en staan open.

- Wij dragen de visie van de vereniging uit.

- Wij luisteren naar elkaar en staan open voor kritiek waarvan wij leren.

 

Visie:

 

  • TOR Deurne Pirates wil een kwaliteitsvolle opleiding geven aan alle jeugdspelers via een welomschreven sportieve visie, die door alle trainers gevolgd wordt, gebaseerd op de visie inzake jeugdopleiding van de K.B.V.B./V.F.V., aangepast aan de leeftijd.  De doorstroming van zoveel mogelijk talentvolle eigen jeugdspelers naar het A-elftal is dé prioritaire doelstelling van onze jeugdopleiding. 

 

  • TOR Deurne Pirates is en blijft een kleine “stadsclub” waar gezelligheid en plezier een centrale rol spelen. Onze jeugdopleiding is gestoeld op vrijwilligers met clubgevoel. Elke club is maar zo gezond als de basis waarop ze gebouwd is en daarmee willen wij dan ook samenwerken om ons ‘wij-gevoel’ nog meer te versterken. 

 

  • TOR Deurne Pirates went zijn jeugdspelers technisch, tactisch, fysisch en mentaal klaar te stomen voor een zo verregaand mogelijke “voetbalcarrière”.  De waarden ‘vriendschap’, ‘solidariteit’, ‘respect’ en ‘sportiviteit’(FAIRPLAY) zijn belangrijke begrippen binnen onze jeugdopleiding, zodat voor een speler voetbal tot op latere leeftijd een plaats blijft houden. Dat kan als speler, coach, scheidsrechter en/of bestuurslid.

 
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 door TORDEURNEPIRATES.