Young Footballers on Bench

ONSTAAN TOR DEURNE PIRATES

Geschiedenis ………


Met Olympic Pirates Deurne Borgerhout en F.C Rochus bevinden zich in Deurne 2 traditieclubs die elk de kaap van de 100 jaar overschreden hebben. Voor Rochus is dit het geval in 2020, voor Olympic Pirates was dit in 2018 reeds het geval.

Ondanks een rijke geschiedenis is het organiseren van een club van jeugd tot en met seniors het laatste decennia sterk gewijzigd.


Rochus en Olympic Pirates zijn ervan overtuigd dat er een dusdanige synergie is tussen de clubs waardoor in dit geval 1 + 1 op zijn minste 2 is en zal zijn. Rochus kan terugvallen op een sterke organisatie in het seniors gedeelte, terwijl Olympic Pirates een sterke organisatie kan voorleggen op gebied van de jeugdwerking in al haar facetten.

Het voltallige bestuur van beide clubs heeft onlangs het licht op groen gezet om een fusie aan te gaan vanaf het seizoen 20-21.

In dit dossier vindt U onze motivatie en plan van aanpak.


DOEL VAN DE FUSIE


De organisatie van een voetbalclub moet gedragen worden door vele schouders.

De bestuurders van de nieuwe fusieclub, tevens de bestuurders van de huidige clubs, zijn ervan overtuigd dat de verzamelde schouders onder de nieuwe club sneller tot een beter resultaat zullen brengen dan afzonderlijk.


Verdere uitbouw van de jeugdwerking waarbij het kwalitatief sociaal project onverminderd voortgezet wordt in samenwerking met de huidige partners, en tegelijkertijd op clubniveau vertrekken van het bestaande niveau om zo nog verder toe te spitsen op de noden van de lokale gezinnen in Deurne en Borgerhout.

De fusieclub wil zich op voetbalgebied tevens richten op een zo hoog mogelijk opleidingsniveau. Voor de jeugd is PROVINCIAAL voetbal een minimale doelstelling !


Haar eerste elftallen moeten op een zo kort mogelijke termijn, hiervoor wordt gemikt op het seizoen 21-22 / 22-23, een stabiele basis vormen voor de doorgroeimogelijkheden vanuit de jeugdwerking. De bedoeling is om 2 eerste elftallen aan de competities te laten deelnemen. Eén team in 2de of 3de provinciale om spelers vanuit onze jeugdwerking of vrije inkomende spelers de kans te geven zich te profileren met het oog op verdere ontwikkeling.

Met het andere team ambiëren we een topper te worden in 2 de Provinciale , op termijn een stabiele club te worden in eerste provinciale voor zover het budget dit toelaat.


Sociale werking Tor Deurne Pirates


“Voetbal is de motor, sociaal engagement de brandstof en

diversiteit de kracht.”


Tor Deurne Pirates is een voetbalclub met een groot hart. Naast voetbal is het sociaal engagement een even belangrijke pijler. Via een laagdrempelige werking en interculturele dialoog willen we voetbal toegankelijk maken voor iedereen. De club vormt een sociaal platform waar ouders, kinderen, jongeren en vrijwilligers samenwerken aan een betere stad. Via een competitieve en recreatieve opleiding krijgt elke speler de kans zich te ontwikkelen als voetballer. Het aanleren van sportieve vaardigheden gaat hand in hand met het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De club draagt respect, gelijkwaardigheid en kwaliteit hoog in het vaandel en verwacht wederzijds engagement. Dit sociaal engagement komt tot uiting via huisbezoeken, schoolbezoeken, huiswerkbegeleiding, bezoeken aan bejaardentehuizen, toeleiding naar (studenten)werk.

 
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 door TORDEURNEPIRATES.