ORGANISATIE

Stamnummer

De fusieclub zal verdergaan onder het stamnummer 500.

Structuur

Er zal gewerkt worden met een VZW en een dagelijks bestuur alsook met een jeugdbestuur.

VZW

De vzw Tor Deurne Pirates.

 

De vzw zal op een goede werking toezien en ingrijpen daar waar nodig is.

 

De vzw zal minstens één keer per jaar samenkomen op de AV, er kan steeds indien nodig een BAV worden samen geroepen!

 

Leden VZW

Voorzitter:                       Benny van Loon - +32 488 40 85 03 - bennyvanloon@skynet.be

Onder voorzitter:           Jan Roelants - +32 477 42 62 73 - jan.roelants72@telenet.be

Secretaris:                       Luis Asselberghs - +32 472 81 10 80 - l.asselberghs@skynet.be

Penningmeester:           Jean-Pierre Pouwels - +32 473 82 27 94 - jppouwels@hotmail.com

Sportief beleid:              Tom Jacobus  - +32 486 53 31 82 - tomjacobus@live.be

Commercieel beleid:    Carlo van Mol - +32 475 92 81 42 - carlovm@skynet.be

Raadslid:                          Gustaaf van Loon

Dagelijks bestuur

Dit bestuur werkt onder toezicht van de vzw en zorgt voor de dagelijkse werking van de club.

 

Het bestuur zal instaan voor een goed verloop qua clubwerking, zowel op gebied van jeugd, recreatief en senioren.

 

Leden dagelijks bestuur

Voorzitter:                   Benny van Loon - +32 488 40 85 03 - bennyvanloon@skynet.be

Onder voorzitter:       Jan Roelants - +32 477 42 62 73 - jan.roelants72@telenet.be

Secretaris GC:            Luis Asselberghs - +32 472 81 10 80 - l.asselberghs@skynet.be

Penningmeester:      Jean-Pierre Pouwels - +32 473 82 27 94 - jppouwels@hotmail.com

Commercieel:            Carlo van Mol - +32 475 92 81 42 - carlovm@skynet.be

Raadslid:                     Tom Jacobus  - +32 486 53 31 82 - tomjacobus@live.be

Raadslid:                     Gustaaf van Loon

 

Jeugd bestuur

Het jeugdbestuur is een apart orgaan dat onder het toeziend oog werkt, van het dagelijks bestuur.

Zij zullen beschikken over een beperkt eigen vermogen/kassa en dienen steeds op een verantwoorde manier om te gaan met hun middelen. Ook zal men bij iedere vergadering een stand van zaken vermelden op sportief en financieel gebied!

Jeugdlidgelden en uitgaven zullen mede beheerd worden door de algemene penningmeester van de club, hij/zij zal worden geassisteerd door de penningmeester van de jeugd, aangaande lidgelden en festiviteiten (bv. sinterklaas, wafelslag, spaghetti festijn, wedstrijd inkomsten en dergelijke).

Leden jeugd bestuur

Jeugdvoorzitter:      Felix Verwilt - +32 476 38 05 14 - felix.verwilt@skynet.be

Ondervoorzitter:      vacant

Penningmeester:     Kelly Peeters - sleepy.06@hotmail.com

Jeugdsecretaris:      Vicky Corneille - corneillevicky@gmail.com

Verantw. Kledij:        Roger Braem - roger.braem8013@gmail.com/ Felix Verwilt

 

Sportieve Staf

Seniors

A en B kern : Danny Huysmans

 

Jeugdafdeling

TVJO:       Benny van Loon- +32 488-40-85-03 bennyvanloon@skynet.be

ATVJO:    Tom Jacobus - +32 486 53 31 82 - tomjacobus@live.be

 
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 door TORDEURNEPIRATES.