top of page

ORGANISATIE

Stamnummer

Onze fusieclub speelt onder het stamnummer 500.

Clubkleuren

Blauw-Geel, tevens de officiële kleuren van het district Deurne.

Structuur

Er zal gewerkt worden met een VZW, een dagelijks bestuur en een jeugdbestuur.

VZW

De vzw TOR Deurne Pirates ("Team Olympic Rochus Deurne Pirates")

- zal op een correcte en duurzame werking toezien en ingrijpen waar nodig is;

- zal minstens één keer per jaar samenkomen tijdens de AV, indien noodzakelijk kan steeds een BAV worden       

   samengeroepen.

Leden VZW

Voorzitter:                       Benny van Loon              +32 488 40 85 03     bennyvanloon@skynet.be

Ondervoorzitter:           Jan Roelants                    +32 477 42 62 73      jan.roelants72@telenet.be

Secretaris:                       Luis Asselberghs           +32 472 81 10 80      l.asselberghs@skynet.be

Penningmeester:          Jean-Pierre Pouwels    +32 473 82 27 94      jppouwels@hotmail.com

Sportief beleid:              Tom Jacobus                  +32 486 53 31 82      tomjacobus@live.be

Commercieel beleid:   Carlo van Mol                 +32 475 92 81 42      carlovanmol@gmail.com

Raadslid:                          Gustaaf van Loon          +32 475 49 36 33      gustaafvanloon@gmail.com

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur werkt onder toezicht van de vzw en zorgt voor de dagelijkse werking en continuïteit van de club; het zal instaan voor een degelijk en vlot verloop qua clubwerking, zowel op gebied van jeugd, seniors als recreatieven.

Leden dagelijks bestuur

Voorzitter:                        Benny van Loon             +32 488 40 85 03      bennyvanloon@skynet.be

Ondervoorzitter:            Jan Roelants                   +32 477 42 62 73       jan.roelants72@telenet.be

Secretaris GC:                 Luis Asselberghs           +32 472 81 10 80      l.asselberghs@skynet.be

Penningmeester:           Jean-Pierre Pouwels    +32 473 82 27 94      jppouwels@hotmail.com

Commercieel beleid:   Carlo van Mol                  +32 475 92 81 42      carlovanmol@gmail.com

Raadslid:                          Tom Jacobus                    +32 486 53 31 82      tomjacobus@live.be

Raadslid:                          Gustaaf van Loon           +32 475 49 36 33      gustaafvanloon@gmail.com

Raadslid:                          Danny Aerts                      +32 485 55 33 33      danny.aerts@telenet.be

Raadslid:                          Nico Bresseleers            +32 486 13 65 34      tor@bresseleers.com  

Raadslid:                          Felix Verwilt                     +32 476 38 05 14      felix.verwilt@skynet.be

Jeugdbestuur

Het jeugdbestuur is een apart orgaan dat onder toezicht werkt van het dagelijks bestuur.

Men beschikt over eigen werkingsmiddelen op basis van een strikte budgettering, en dient hiermee steeds op een verantwoorde manier om te gaan.

Tijdens iedere vergadering zal er een actuele stand van zaken gemeld worden op zowel sportief als financieel gebied.

Jeugdlidgelden, wedstrijdinkomsten en diverse uitgaven zullen mee beheerd worden door de algemene penningmeester van de club, hij/zij zal hierbij geassisteerd worden door de jeugdpenningmeester.

Dit geldt ook voor alle extra-sportieve activiteiten/festiviteiten, zoals Sinterklaasfeest, wafelslag, spaghettifestijn, enz.

Leden jeugdbestuur

Jeugdvoorzitter:             Felix Verwilt                  +32 476 38 05 14     felix.verwilt@skynet.be

Ondervoorzitter:             vacant

Penningmeester:            Kelly Peeters                +32 479 88 91 57     sleepy.06@hotmail.com

Kledijverantw.:                 Roger Braem               +32 475 38 69 56     roger.braem8013@gmail.com

Sportieve Staf

Seniors

Sportief  Verantwoordelijke:

Steve Bynoe                  +32 473 54 06 99     steve.bynoe@telenet.be

A-kern:                             T1:  Jesse Verstraeten    +32 486 43 75 21     jesse.verstraeten@skynet.be

                                           T2:   Lorenz Voet               +32 477 65 30 93     lorenz.voet@telenet.be

                                           

B-kern:                             Germain Pouwels            +32 478 64 84 97     maintje69@hotmail.com

Prov. Reserven:             Najim El Addouly             +32 497 15 31 05      najimela@gmail.com

Postformatie:                 Najim El Addouly 

Jeugdafdeling

Alg. Coördinator:             Patrick Lockefeer   +32 477 23 39 62       jari.loc@telenet.be

TVJO:                                   Benny van Loon       +32 488 40 85 03      bennyvanloon@skynet.be

AVJO:                                   Tom Jacobus            +32 486 53  31  82     tomjacobus@live.be

Organisatie: Tekst
bottom of page